Onsdag 8. april er Johnny Greibesland i Oslo for å motta europeisk pris for godt styresett. Overrekkelsen skjedde på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo under KS´kommunalpolitiske møte i Oslo.

Utdelingen ble foretatt av statsråd Jan Tore Sanner og KS leder Gunn Marit Helgesen.

Dette står det om prisen i en pressemelding:

Det er flott å kunne gi en anerkjennelse til kommuner som har gjort en solid innsats for lokaldemokratiet. Et godt lokaldemokrati er en viktig forutsetning for det lokale selvstyret, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen.

Det er fjerde gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sanner på KS’ kommunalpolitiske toppmøte i Oslo i dag.

Kommunenes resultater i KS lokaldemokratiundersøkelse ligger til grunn for vurderingen av kommunene. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter demokratiet i egen kommune. I overkant av 40 kommuner har gjennomført undersøkelsen i 2014 og så langt i 2015.

-For å få utmerkelsen for godt styresett er det i hovedsak lagt vekt på innbyggernes oppfatninger. Det skal være en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard – og enda litt til! Det skal være noe å strekke seg etter, sier Helgesen

Det er noen kjennetegn som særlig bør trekkes frem ved kommunene som mottar utmerkelsen, nemlig:

• At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt

• At innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud

Strategi for lokaldemokrati «Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati. Prinsippene er innarbeidet i spørsmålene i KS lokaldemokratiundersøkelse.

Undersøkelsene kan leses her og her

Songdalen er en av åtte norske kommuner som blir tildelt denne utmerkelsen i år. De andre kommunene er: Eidsberg, Oppegård, Ullensaker, Sandnes, Hå, Klepp og Hitra.

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) i Songdalen har fått flere hyggelige meldinger. Den siste var at kommunen får europeisk pris for sitt styresett. Foto: Klara Turid Fidje Frettun