Med kun 20 dager igjen for Songdalen kommune ser ordfører Johnny Greibesland tilbake på som har vært.

– Det har vært et godt, men også vemodig år for Songdalen. Særlig nå den siste tiden har jeg merket en del vemod. Folk skilles jo fra kontorer og skal flytte til hvert sitt arbeidssted. Så tror jeg en del mennesker i kommunen syntes det er trist at vi mister noe av identiteten, sier Greibesland

Ordføreren håper bare innbyggerne vil kunne se at den nye kommunen også vil fungere godt. Han tror ikke noen av de vedtakene som er gjort vil stå på kompromiss i den nye kommunen.

– Det har vært et hektisk år for kommunen. Svært få folk har vært på rådhuset. De fleste har vært opptatt av å rigge til storkommunen. Men i kommunestyret har vi faktisk fått gjort store og viktige saker for fremtiden av Songdalen, sier han.

Store vedtak er kommet på plass det siste året i kommunen. Foto: Sebastian Faugstad

Store vedtak det siste året

Songdalen har blant annet fått vedtatt og bevilget midler til å bygge ny vei til avkjørselen på Mjåvann industriområde. De har vedtatt å pusse opp den gamle gymsalen, som alle skal kunne ta i bruk. Videre har også kommunen har fått på plass en avtale med Bane Nord, om å bygge en ny jernbanestasjon.

– Vi regner med å starte rivingen av den gamle stasjon rett rundt årsskiftet, sier Greibesland.

Her skal det i tillegg til bedre stasjonsfasiliteter og overgang mellom sider på stasjonen, bygges ut en mye større parkeringplass.

– Vil det bli betalt parkering i framtida?

– Det vet vi jo ikke. Håper ikke det. Til og med ordføreren i Kristiansand kjører ut her og parkerer når han skal til Stavanger, ler Greibesland.

Videre har også kommunen fått på plass en ny gang- og sykkelvei oppe i Finsland.

– Vi har fått ferdigstilt utvidelsen av bakken opp til Nodelandsheia. Det er blitt høy aktivitet i ungdomshuset. Det er til og med kommet et skatetilbud i kommunen. Det er mye bra som har skjedd i år, påpeker Greibesland.

Men det har vært litt utfordringer også. Foto: Arkiv

Ikke bare bra

– Om jeg skal si noe som er litt trist er det jo hærverket som har foregått oppe i Haugenparken. Det har vært litt i år, noe som er utrolig trist med tanke på at det er park som frivillige har stått på for å bygge og å aktivisere seg i, sier han.

Ifølge han selv har noen prestert å få riglet løst den svært krukken som er i parken. Det har i tillegg vært en del tagging på scenen der.

– Jeg ønsker jo ikke å kjefte på ungdommen her. Ungdom er og vil alltid være ungdom. Det er bare svært trist at det har gått utover frivilligheten, sier han og tilføyer:

– Jeg oppfordrer de som gjør dette til å være med å holde parken ren og pen.