Omsetning av eiendommer i Søgne kommune

Gnr 71, bnr 346, seksjon 4 er solgt for kr 1.675.000 fra Erlend Skadsem til Henrik Andersen (02.01.2019)

Sentrumsveien 32 (Gnr 72, bnr 96, seksjon 3) er solgt for kr 2.420.000 fra Joakim Severin Abrahamsen til Laila Tangvall (02.01.2019)

Langenesveien 279 (Gnr 16, bnr 21) er solgt for kr 4.030.000 fra Marius Andersen og Rikke Rollum til Kjell Magne Pettersen (02.01.2019)

Tråneveien 221 (Gnr 44, bnr 6) er overdradd fra Ragnar Reinertsen til Anne Karin Imeland og Bjørg Jorunn Try (02.01.2019)

Andel av Eikeveien 27 B (Gnr 28, bnr 515) er overdradd for kr 950.000 til Ole Ingvald Førland og Helga Kulien (02.01.2019)

Kileneset 12 B (Gnr 12, bnr 235) er solgt for kr 250.000 fra Jytte Bøgebjerg Aas-Hansen og Tor Aas-Hansen til Erland Grøtberg og Linn Aas-Hansen Grøtberg (04.01.2019)

Birkedalsveien 41 (Gnr 23, bnr 751, seksjon 2) er solgt for kr 2.000.000 fra Sjøsport Eiendom Ans til Hansen og Repstad Eiendom as (04.01.2019)

Andel av Sørheia 32 (Gnr 19, bnr 173) er overdradd fra Rudolf Alexander Peersen til Lene Rognmo Langset Peersen (04.01.2019)

Eikestølveien 14 (Gnr 69, bnr 111, seksjon 5) er solgt for kr 1.640.000 fra Sydstrand Holding as til Falco Boats as (08.01.2019)

Leireveien 78 (Gnr 29, bnr 61) er solgt for kr 2.800.000 fra Thomas Eriksen til Ola Torjus Hamre (08.01.2019)

Terje Løvås vei 107 (Gnr 82, bnr 268) i Grimstad kommune er overdradd fra Sverre Amundsen til Erik Amundsen (08.01.2019)

Overdragelsen omfatter også Stokkelandsåsen 42 (Gnr 17, bnr 152) i Søgne kommune

Vedderheia 400 A (Gnr 71, bnr 619, seksjon 1) er solgt for kr 2.920.000 fra Repstad Eiendom as til Oddny Josdal og Ståle Gunnar Josdal (08.01.2019)

Andel av Kossevigheia 12 (Gnr 16, bnr 175) er overdradd for kr 1.500.000 fra Ingjerd Monstad til Yngvar Monstad (10.01.2019)

Eikeveien 119 (Gnr 28, bnr 374) er solgt for kr 2.750.000 fra Bjørg Tordis Seland Olsen og Leif Gunnar Olsen til Anita Holmen og Lars Seland Olsen (14.01.2019)

Røddingstien 6 (Gnr 71, bnr 149) er solgt for kr 2.950.000 fra Marius Stausland Salvesen til Anne Endresen (14.01.2019)

Vedderheia 111 (Gnr 71, bnr 433, seksjon 1) er solgt for kr 2.300.000 fra Eli Katrine Haaland og Kenneth Ramsland til Johannes Elle (15.01.2019)

Føreidveien 76 (Gnr 19, bnr 369) er overdradd fra Asbjørn Føreid og Elin Marie Føreid til Rine Føreid Myrene og Ronny Myrene (15.01.2019)

Lohnelia 1 (Gnr 69, bnr 156) er solgt for kr 4.350.000 fra Lohnelier 1A as til Agder Eiendomsselskap as (16.01.2019)

Gnr 28, bnr 664 er overdradd fra Johanne Andrea Kristiansen til Christoffer Hansen (16.01.2019)

Kvernstien 37 (Gnr 17, bnr 186) er solgt for kr 2.950.000 fra Petter Instefjord Nodeland og Kirsti Stengrundet til Thorarinn Gudnason og Kristrun Sigurgeirsdottir (16.01.2019)

Brunvatneveien 496 (Gnr 82, bnr 3) er solgt for kr 1.800.000 fra Mary Aasen til Anstein Aasen, Kåre Aasen og Tove Aasen (16.01.2019)

Gnr 20, bnr 576 er overdradd fra Sørbygg as til Repstad Eiendom as (16.01.2019)

Skytterveien 45 (Gnr 71, bnr 524) er solgt for kr 2.285.000 fra Espen Arthur Andersen til Line Olsen og Christian Waag (17.01.2019)

Andel av Gnr 20, bnr 626 er solgt for kr 350.000 fra Finn Arne Reme til Svein Gunnar Lund og Annette Reme (21.01.2019)

Kapelløya 6 (Gnr 1, bnr 46) er solgt for kr 12.200.000 fra Finn Arne Reme og Åse-Lill Reme til Svein Gunnar Lund og Annette Reme (21.01.2019)

Salget omfatter også Gnr 1, bnr 56

Andel av Langenesveien 292 (Gnr 15, bnr 12, seksjon 14) er overdradd for kr 3.750.000 fra Secilie Muren Tønnesland til Geir Tønnesland (22.01.2019)

Skjeggåsen 20 (Gnr 20, bnr 675) er solgt for kr 1.850.000 fra Per Try Eiendom as til Ivar Langenes og Jeanett Olsen (22.01.2019)

Rådhusveien 53 (Gnr 72, bnr 107, seksjon 20) er overdradd fra Torbjørn Kåre Berge til Terje Berge og Trine Margrethe Berge (22.01.2019)

Rådhusveien 53 (Gnr 72, bnr 107, seksjon 20) er solgt for kr 3.375.000 fra Terje Berge og Trine Margrethe Berge til Ivar Røsstad (22.01.2019)

Gnr 30, bnr 223 er overdradd fra Per Tobias Holmen til Søgne kommune (22.01.2019)

Andel av Lohneveien 242 (Gnr 69, bnr 41) er overdradd fra Andreas Najafi til Soheila Najafi (24.01.2019)

Blåsmoen 3 (Gnr 18, bnr 411) er overdradd fra Unni Grønberg Fiskå til Leif Anders Fiskå (24.01.2019)

Andel av Stifjellet 13 (Gnr 20, bnr 181) er solgt for kr 3.276.000 fra Anne Turid Herlofsen til Adolf Jakob Merle (25.01.2019)

Trysnesveien 416 C (Gnr 37, bnr 238, seksjon 1) er solgt for kr 1.500.000 fra Roy Arne Egenes, Samuel Rafoss og Øystein Røynestad til Tor Arne Westerlund og Unni Westerlund (28.01.2019)

Gnr 16, bnr 1 er overdradd for kr 3.825.000 fra Marit Halvorsen, Laila Simonsen Kjelland, Øyvin Simonsen, Mebygg as, Irma Rye, Kate Rye og Per Arne Rye til Helene Dahl og Trond Gøran Trydal (28.01.2019)

Andel av Gnr 18, bnr 51, seksjon 10 er solgt for kr 3.390.000 til Pål Vetle Try og Marie Wæthe Hagen (29.01.2019)

Salget omfatter også Stauslandsveien 102 (Gnr 18, bnr 493, seksjon 2)

Gnr 72, bnr 71, seksjon 6 er solgt for kr 3.825.000 fra Rudolf Alexander Peersen til Søgne Fysikalske Institutt as (29.01.2019)

Røseveien 11 (Gnr 28, bnr 516) er solgt for kr 2.100.000 fra Ulla Kristoffersen til Kristian Brokhaug Bjerke og Therese Jørgensen (31.01.2019)

Salget omfatter også andel av Gnr 28, bnr 559

Omsetning av eiendommer i Songdalen kommune

Vestmovegen 24 C (Gnr 110, bnr 690, seksjon 14) er solgt for kr 2.440.000 fra Bjørg Stie til Eline Knutsen Thorsland (07.01.2019)

Bjørkevegen 12 (Gnr 75, bnr 274) er solgt for kr 3.000.000 fra Kurt Helge Almendingen og May Tørhaug Almendingen til Cristobal Ivhor Aguilera Burgos og Anette Moi (09.01.2019)

Songdalsvegen 117 D (Gnr 110, bnr 581, seksjon 13) er overdradd fra Borghild Margrethe Breland til Anne Britt Gulbrandsen, Greta Breland Nilsen, Bjørn Arild Breland, Tor Magne Breland, Målfrid Aasene, Anne Bjørg Thomassen, Knut Arne Topstad og Øystein Topstad (10.01.2019)

Andel av Songdalsvegen 117 D (Gnr 110, bnr 581, seksjon 13) er overdradd for kr 1.650.000 fra Anne Britt Gulbrandsen, Greta Breland Nilsen, Bjørn Arild Breland, Tor Magne Breland, Anne Bjørg Thomassen, Knut Arne Topstad og Øystein Topstad til Målfrid Aasene (10.01.2019)

Mjåvannsvegen 45 (Gnr 113, bnr 55, seksjon 1) er overdradd fra Mjåvannsvegen 35 as til Mjåvannsvegen 45 as (14.01.2019)

Overdragelsen omfatter også Mjåvannsvegen 47 (Gnr 113, bnr 55, seksjon 2)

Mjåvannsvegen 113 (Gnr 75, bnr 417) er overdradd fra Sør-stål Eiendom as til Sør Stål Eiendom as (14.01.2019)

Askekjerran 5 (Gnr 15, bnr 71) er solgt for kr 1.745.000 fra Jan Hageland til Linn Jeanett Andersen (17.01.2019)

Kløvervegen 19 (Gnr 104, bnr 344) er solgt for kr 2.850.000 fra Siri Eidså til Andrea Thorsland Martinsen og Frank-Robert Martinsen (18.01.2019)

Andel av Farvannsvegen 70 (Gnr 112, bnr 7) er overdradd til Arild Breda Gulbrandsen og Liv-Jorunn Wang Gulbrandsen (22.01.2019)

Mjåvannsvegen 10 (Gnr 113, bnr 36) er overdradd fra Sangvik Einar Eiendom as til Mjåvannsvegen 8 as (23.01.2019)

Overdragelsen omfatter også Mjåvannsvegen 8 (Gnr 113, bnr 38)

Høglivegen 9 (Gnr 110, bnr 264) er overdradd fra Torbjørn Einar Knudsen til Bente Overholt (24.01.2019)

Overdragelsen omfatter også Gnr 110, bnr 347

Gnr 100, bnr 52 er solgt for kr 335.000 fra Vidar Ramsland til Stian Ramsland (28.01.2019)

Levert av Ambita as