De voksne er mobberne ved skolene i Songdalen kommune. Nye undersøkelser viser en flau og bekymringsfull utvikling som må stanses. Resultatene fra årets elevundersøkelse i Songdalen viser at flere elever blir mobbet av voksne på skolen. I elevundersøkelsen de to siste årene var det ingen som svarte at de ble mobbet av voksne på skolen. I år har 4,4 prosent av syvendeklassinger på offentlig skoler i Songdalen svart at de har blitt mobbet av voksne opptil flere ganger de siste månedene.

Samme trend ser vi for tiendeklassingene som har svart på undersøkelsen. Da det var null prosent som meldte at de ble mobbet av voksne på skolen tidligere, er det nå 3,7 som opplever å bli dette. Generelt i Songdalen viser elevundersøkelsen at færre syvendeklassinger på offentlige skoler blir mobbet i Songdalen enn tidligere. I 2018 var det 11,1 prosent av elevene som sa de ble mobbet. Nå er tallet på 11,0. For tiendeklassingene har tallet gått fra 13,4 til 8,5 prosent.

I elevundersøkelsen nasjonalt er det mellom 1 og 3 prosent som selv mener at en lærer eller voksen på skolen mobber dem. Det er en liten prosent, men likevel alvorlig. Mobbekesperet Erlin Roland sier til Søgne og Songdalen Budstikke at dette er et tabubelagt tema, og at det er vondt å snakke om at voksne og lærere gjør dette. Han forteller videre at det er utfordrende å undersøke hvor mange lærere som mobber. Dette har de undersøkt, og hvis riktig formel er brukt, ligger dette omtrent på samme nivå som antall elever som blir mobbet. På nasjonalt nivå er det altså et par prosent lærere som mobber sine elever.

Songdalen kommune må gå dypt og tungt inn for å finne ut av hvilke voksne som mobber barna i skolene. En ting er mobbing mellom elever. Det skal heller ikke skje. Men når voksne ansatte i skoleverket mobber barna de er ansatt for å lære opp og beskytte, er det oppsigelsesgrunn. Barna har krav på et trygt læringsmiljø uten voksne som vil dem vondt.