Årsaken til fengselstraffen er at mannen den 13.6.2015 stjal en bil fra stedet hvor han var på fest. Sammen med en kamerat kjørte de fra Søgne mot Kristiansand. På Langenes mistet sjåføren kontrollen over bilen og ulykken førte til at passasjeren fikk livstruende skader. Vedkommende er etter ulykken blitt lam fra brystet og ned. Han har også pådradd seg en moderat hjerneskade. Sjåføren hadde heller ikke gyldig førerkort.

Sjåføren av bilen er i Kristiansand tingrett dømt til seks måneders fengsel, og må betale 100 000 i erstatning til passasjeren. Dette er et beløp tiltalte og fornærmede er enige om. Videre er sjåføren dømt til å betale 55000 kroner i bot. Han hadde en promille på 1,62. Videre er tiltalte dømt til å betale 31.279 kroner til Frende forsikring, samt saksomkostninger kroner 2000.

I formildende retning har retten lagt vekt på at det er gått lang tid fra forholdet ble begått til saken har kunne bli pådømt, uten at det kan lastes tiltalte. Han har også erkjent forholdene og ønsker å gjøre opp for seg så langt det lar seg gjøre.