Høyre og Frp vil legge inn kreftkoordinator i budsjettforslaget for 2020, her representert av Alf Erik Andersen (Frp), Janne Fardal Kristoffersen (H) og Stanley Tørressen (H). Høyre og Frp vil legge inn kreftkoordinator i budsjettforslaget for 2020, her representert av Alf Erik Andersen (Frp), Janne Fardal Kristoffersen (H) og Stanley Tørressen (H). Foto: Petter Emil Wikøren

Vil innføre kreftkoordinator i 2020