Vindkraftutbyggere møtt med motvind

Disse eiendommene er det som er berørt av planene til Norsk Vind Energi AS. Lenefjorden helt til venstre. Foto: Norsk Vind Energi AS