– Ikke lett å diskutere Sjøsanden i denne byen

foto