Mandal har nå så dårlig råd at det blir dyrere å bo og leve

foto