Fengsles etter råkjøring og trafikkulykke

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB