VG: Problemet med kortterminalene er løst – snart normal drift

foto