Rykket ut til brann i anleggsmaskin – viste seg å være vasking