Ønsket hjemmeskole - ble hørt: Elever følte seg utrygge da halve lærerstaben var borte

foto
Elever på Vigeland ungdomsskole føler seg utrygge når bemanningssituasjonen blant lærene var kritisk lav. Fra venstre: Mari de Klerk, Isak Emil Fladstad, Jesse Connor Braun, Oskar Tobias Mydland, Herman August Olsen. Foto: Elisabeth Seland