Usikker is: Agder Energi advarer mot usikker is på regulerte vann. Usikker is: Agder Energi advarer mot usikker is på regulerte vann. Foto: Anders Martinsen

Advarer mot usikker is

Agder Energi advarer mot usikker is på regulerte vann. De fraråder all ferdsel på Skjerkevatn vinterstid.

ÅSERAL På regulerte vann er isen usikker, og skigåere og andre som ferdes på disse, oppfordres til å være svært forsiktige, opplyser Agder Energi i en pressemelding.

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes, heter det i pressemeldingen.

Kart over regulerte vann

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos DNT Sør (Den norske turistforening Sør).

Norges vassdrags- og energidirektorat har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på sine nettsider, samt snøskredvarsel på varsom.no. DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter.