Dyrebeskyttelsen anmelder svane-påkjørsler med båt

foto