MANDAL: Møtet avholdes i bystyresalen 26. januar. Inviterte er bystyre-/kommunepolitikere, BU, ledergruppa og tillitsvalgte.

I møtet vil ordfører Alf Erik Andersen redegjøre kort om status for arbeidet med Nye Lindesnes. Kommunalministeren vil deretter snakke om status og videre planer for kommunereformen. Sanner vil også presentere forslag til nytt inntektssystem for kommunene, og hvilke endringer og konsekvenser dette får for kommunene i Nye Lindesnes-prosjektet.

Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen deltar også i møtet som ledes av Alf Erik Andersen.

Sanner skal også ha møte med prosjektledelsen. Der møter han sentrale politikere fra samarbeidskommunene, ungdomsrepresentanter, representanter for de ansatte, og rådmennene. Representanter fra Fylkesmannen og KS vil være til stede på møtene.