MANDAL: — I foreldrebetalingen vil vi trekke fra de timene som blir berørt av streiken, og de ansatte blir trekt i lønn, forsikrer leder for barnehageenheten i Mandal kommune, Torhill Hinna.

Onsdag 28. januar gåren rekkearbeidstakere ut i streik landet over for å vise sin motstand mot foreslåtte endringer som de mener vil svekke arbeidsmiljøloven.

Ikke personell

I forrige uke ble foreldre av barnehagebarn i Mandal informert om at de tre kommunale barnehagene Skjebstad, Kvisla og Frøysland vil stenge dørene klokken 14 denne dagen.

Alle SFO og skoler vil holde åpent.

Siden streiken ikke har til formål å ramme arbeidsgiver, kan arbeidsgiver avhjelpe situasjonen ved eventuelt å sette inn vikarer.

– Vi har dessverre ikke lykkes med å få inn tilstrekkelig kvalifiserte vikarer, opplyser Hinna.

Dermed må foreldre hente barna innen klokken 14, noe som er en ulempe for mange i form av blant annet tapt arbeidsinntekt.

— Så langt har vi ikke fått noen klager. Men dette skal selvfølgelig bli trukket fra på foreldrebetalingen, forklarer Hinna.

Lite penger

Hun vet ikke hvor mye penger disse to timene og tre kvarterene utgjør, men sier det er snakk om lite penger. Rent økonomisk avviser hun også at kommunen vil tjene noe på streiken.

— Barnehagen har oppe ni timer og tre kvarter hver dag. To timer og tre kvarter er ikke snakk om mye penger, sier hun. Hvis kommunen tjener noe på dette, er det i hvert fall snakk om veldig lite.

Kommunen har også 13 private og fem private familiebarnehager. Lindesnes er ikke kjent med om også de stenger dørene.