MANDAL "Dagens ordning videreføres for elbiler. Bystyret ber parkeringsselskapet fremme sak for bystyre hvor de kommer med forslag til forskrifter som sikrer økt bruk av elbiler."

Slik lyder forslaget fra Ap som torsdag ble vedtatt i bystyret mot sju stemmer fra Frp, sju fra Høyre og én fra KrF.

Med det går bystyret mot rådmannens og driftsstyrets innstilling som lød på at Mandal kommune innretter seg etter føringene i ny parkeringsforskrift, gjeldende fra og med 1.1.2017, som blant annet medfører opphør av betalingsfritak for parkering av el— og hydrogendrevne motorvogner på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser

– Tre timer gratis

BU-nestleder Elias Lauen Singstad var først ut fra talerstolen og var klar på at dagens ordning ikke kunne fortsette.

Nestleder Elias Lauen Singstad i BU foreslo å innføre tre timer gratis makstid for elbiler.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor elbilene okkuperer de beste plassene hele dagen. Men det er kun de som står her hele dagen som er problemet, så vi ønsker en tidsbegrensning på tre timer gratis for elbiler, sa Singstad.– På tre timer får eieren nok til til å handre eller gjøre andre ting, mens han står gratis. Dette vil gi mer sirkulasjon, sa Singstad.

BU har ikke forslagsrett i bystyret og han ba dermed bystyrepolitikerne fremme forslaget.

Slik ble det ikke, og ordningen fortsetter også til neste år.

Vil involvere parkeringsselskapet

– Vi ønsker at dagens ordning består i 2017, men vi ønsker å utfordre Mandal Parkering til å komme med forslag til forbedringer. Vi vil finne ut hvordan legge til rette for økt bruk av elbiler. Vi vil ikke ta stilling til det nå, men bruke kompetansen som sitter i parkeringselskapet. Vi ønsker å bruke kunnskapen vi har til å lage et regelverk, og det er viktig at flere bruker elbil, sa Even Tronstad Sagebakken (Ap).

"MP har de siste to år merket en vesentlig økning av el-biler i Mandal generelt og i flere av sine p-anlegg spesielt. I noen anlegg har antallet parkerte el-biler oversteget antall bensin-/dieseldrevne biler. Da el-biler per dato kan stå gratis på alle offentlige p-plasser med avgift, mister den opprinnelige reguleringsformen med avgift sin effekt. Mandal parkering måtte sist vinter innføre makstid i tillegg til avgift på flere sentrale plasser, da mange el-biler stod parkert hele dagen på plasser som var regulert som korttidsplasser og sirkulasjon", heter det i rådmannens innstilling.