Brannvesenets stigebil er for lav for det planlagte helsehuset