Fra i dag er det krav for hele landet å ha vinterdekk, minimum 3 millimeter mønsterdybde. I Nordland, Troms og Finnmark var kravet gjeldende allerede fra 16. oktober. I nord varer kravet helt frem til 30. april, mens for resten av landet opphører kravet første søndag etter 2. påskedag. (NTB)