Politiet henla rivingen på Tregde – kommunen ber Økokrim gripe inn

foto