Det ble registrert 107 nye asylsøkere fra Ukraina mandag. Til sammen har UDI mottatt 720 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.

Lørdag og søndag ble det registrert henholdsvis 64 og 65 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Siden begynnelsen av 2022 har 50.443 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 22.722 kvinner, 12.196 menn og 15.525 barn.