Mener det ikke er merkbart økt trafikk på Møllsletta

  • Trafikktelling: Statens vegvesen har utført trafikktellinger langs Møllsletta for å undersøke om trafikkmengden har økt de siste årene. FOTO: Dag Lauvland (arkiv)