Kan få rimeligere reservat

Ikke kapasitet: Havforskningsinstituttet har ikke kapasitet til å gå inn med full ressursbruk i et eventuelt framtidig hummerreservat i Mandal. Foto: Havforskningsinstituttet