Villmannskjøring på Verksletta

  • Store ødeleggelser: Nesten hele plenområdet på Verksletta er ødelagt på grunn av bilkjøring og sladding. Sigurd Bjørn Kastrud er skuffet. FOTO: Marianne Furuberg