Ønsker omlegging av elveløp for å minske flomskader

foto