I en stund fremover kan det være svært så dårlig vanntrykk i Nygårdsheia.

Det er Søgne kommune som melder at det har vært motorhavari i pumpestasjonen.

Skaden på pumpestasjonen kan ta opp til tre uker å utbedre.

Kommunen beklager de problemene dette kan medføre.