Det orienterte teknisk sjef Stein Erik Watne formannskapsmedlemmene om i siste møtet. Saken har pågått over flere år med diverse rettsavgjørelser iverksatt av eieren av muren. Watne oppsummerte situasjonen slik:

– Muren på Rosseland er knyttet til en lang prosess, og det har vært mye knyttet til denne saken. Den er bygd ulovlig over naboens eiendom med privatrettslige saker til hvor grensen går. Det har vært en jordskifteavgjørelse. Eier mener at det foreligger en avtale som ga rett til å oppføre denne muren. Det har vært prøvd opp til lagmannsretten, ikke nådd fram. Det er nå så vidt jeg kan bedømme avklart.

Birkeland har også anlagt sak mot Songdalen kommune. Dette ble behandlet i Tingretten i 2017. Grunneier ønsket hele saken belyst og om det var gjort et ulovlig vedtak, likedan om tvangsmulktene var ulovlige.

– Grunneier nådde ikke fram og kommunen har tingrettens dom på at det var gyldige pengeinnkrevinger. Såvidt jeg kjenner til så er det gjort opp. Vi har ikke utestående penger i forbindelsemed ulovlig mur, informerte teknisk sjef.

Muren står fortsatt

Det som er saken per i dag er at det fortsatt står en mur der som skulle være maks en halv meter over bakken og en meter fra grensen. Det er den ikke.

– Gjentatte ganger har vi bedt om at muren fjernes. Det er nå gitt et forelegg om at den skal fjernes, etter en måned kan vi tvangsfjerne muren. Gjør ikke eier det selv, så kan kommunen gå inn og gjøre det, fortsatte Watne og dro tidsepoken fra en frist i mai 2017, og at det igjen ble sendt brev i juni 2018 om at muren måtte fjernes innen 17. august 2018.

Lang tid

– Får dere avsluttet denne saken innen 2030? var kommentaren til Arild Birkenes (Frp).

– Vi har holdt på i jeg vet ikke hvor mange år, vi ønsker ikke å bruke kommunens makt mer enn det en må for å få ryddet opp, repliserte teknisk sjef.

Det har også blitt en ny vri på problematikken. Grunneier har bygd opp garasjer, som ikke er søknadspliktige. Problemet er at den ene garasjen står på en ulovlig mur.

– Vi hadde befaring da han var i gang med dette. Han viste da til at det var avklart med kommunen, unntatt søknadsplikt. Jeg fikk bekreftet at kommunen har kvittert ut bygging. Hvordan skal vi forholde oss til det når vi skal rive muren? VI må ta det opp med grunneier. Høre hva han har å si til det. Hvis vi ikke kommer til løsning, må vi rive den og da blir det en erstatningssak i etterkant, forklarte Watne og presiserte:

– Jeg har hele veien i forhold til saksbehandlere tenkt at denne innbyggeren skal behandles helt på samme linje med andre innbyggere, det er det ulovlige som må korrigeres. Hvis han ikke vil gjøre det selv må vi bruke tvang. Vi har vært tydelige på at kommunen skal ikke bruke mer myndighet og makt enn det som er nødvendig. Det er tydelig konflikt mellom eierne. Kommunen skal fare fram ordentlig.

Det var Jan Hedenstad (Ap) enig i, men anbefalte en befaring.

– Kanskje det ser annerledes ut enn skissen viser, kommenterte han, mens ordfører Johnny Greibesland fastslo:

– Det er en krevende innbygger, sier ordfører.

Terje Imeland (KrF) undret seg over at det tok et år fra det ble gitt beskjed om riving.

– Så innledes en ny dialog, men på hvilket tidspunkt har en nok rettslig grunnlag til å effektuere riving? spurte Imeland.

– Vi har det nå, men vi skal fare fram ordentlig. Eier vet klinkende klart at muren skal bort og likevel gjør han det ikke. Vi ønsker å få en tilbakemelding på om han vil medvirke eller tilrettelegge slik at en ikke skader lovlige bygg. Det er komplisert i forhold til at garasjene som er lovlige er bygd på ulovlig mur, besvarte Watne på spørsmålet.

Satt opp lovlige 

Halvannen til to meter høy, armert betongmur. Komplisert i forhold til at garasjene som er lovlige, men bygd på ulovlig mur.

Rådmann Kjell A. Kristiansen tok ordet:

– Det er få slike saker. Det som er poenget er at vi har valgt bevisst å prøve å finne løsning, også når vi har sett at vi kunne være hardere i klypa. Det har ikke ført fram, så ble det gjennomført med hard hånd. En bevisst strategi, dette ville vi gjort overfor en hver innbygger.

Lurt og bedradd

Anstein Birkeland sier i kommentar til bsnett på telefon at han har ingen planer om å rive muren. Han har heller ikke hørt noe fra Songdalen kommune i det siste.

– Lenge siden jeg har vært i kontakt med kommunen. Det som jeg har fått greie på er at jeg må rive muren innen en dato, hvis ikke river kommunen den. Den får de rive de som vil rive den. Jeg føler meg lurt og bedradd på alle tenkelige måter, mer har jeg ikke å si, er Birkelands svar på henvendelsen.