Steffen Nilsen orker ikke mer av politiske vedtak, lukkede ører og nye planer. Gjennom sju år har han sittet i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og kjempet for minimumskrav til Rosselands elever.

– Vi trodde i 2007 av vi skulle få ny skole på Birkelid. En gavepakke fra Staten med den tomta. I etterkant skjer det mange ting, som ender med en trang tomt på Nodeland hvor de til slutt og rest ikke har penger til å bygge, sier Nilsen og rister oppgitt på hodet.

Han forteller videre at foreldreutvalget ville presentere eget forslag hvor de ønsket at skolen ble på Rosseland. Det ville være best både økonomisk og strategisk plassert. Det ble utelukket.

– Kommunen har sagt at de ikke kan bygge skole på dette området fordi det var regulert til næring, men kommunen har selv regulert det til næring. Her er det snakk om vilje, legge til rette og tenke gjennom reguleringen som er gjort, det går an å snu, sier Nilsen.

Personlig la han også fram et forslag til tomt på jordet mellom Kolekniben og Volleberg. En tomt på 36 mål med plass til både skole og hall, og dyrket mark som på Vollan. Et annet forslag fra foreldrene hvor skolen ble tegnet inn i området mot Kolekniben ble knapt sett på.

– Dette ble ikke hørt på, men jeg mener fortsatt at det hadde vært riktig. De kunne bygd ut trinnvis. Jeg selger hus, da er det ofte at private ikke har råd til alt med en gang, så bygger de på etter hvert som de har mer penger. Det kunne kommunen gjort her på Rosseland. Da Rosseland gård var til salgs, burde de kjent sin besøkelsestid og kjøpt, sier Nilsen som arbeider med hussalg og boligprosjekter.

Han håper at når de nå ber om en tenkepause på et år, så vil de tenke alternativer og lytte litt til fotfolk og fagfolk utenfor administrasjon og politiske seter. I forhold til Finsland skole føler han at Rosseland blir tilgodesett med smuler.

– De har vel noen sterke politikere fra øvre del av kommunen, undres han.

– For meg er det blitt slik nå at jeg ikke orker mer. Etter uendelig med møter og kjemping, har de nå fått brakker så elevene slipper å reise så mye opp til Tunballen skole. Når det gjelder å pusse opp Rosseland skole eller plassere den her, har det vært å snakke for døve ører, sier Nilsen.

Han skryter av skolens ansatte som står på til tross for svært nedslitte og kummerlige forhold.

– De har gjennom år måtte forholde seg til administrasjon og politikere som ikke har holdt seg til en plan. Jeg synes vi stadig har rykket bak i køen. Nå får andre kjempe, avslutter Nilsen.

200 millioner er langt over smertegrensen til Songdalen kommune. Politikerne må nok en gang tenke seg om.

200 millioner er langt over smertegrensen til Songdalen kommune. Politikerne må nok en gang tenke seg om. Ordfører Johnny Greibesland i Songdalen sier at det vil komme opp en sak i kommunestyret om ny skole på Nodeland.

– Vi trenger et år med tenkepause. At denne skolen skulle koste 200 millioner, og bli så komplisert, var ikke i politikernes tanker da vi vedtok å bygge på Vollan. Vi må rett og slett tenke oss om, for Songdalen har ikke råd til en så stor investering, det vil gå utover skolen og øvrige tjenester, sier Greibesland.

– Det oppleves for folk på Rosseland som at Finsland skole er blitt forfordelt. Der har de fått rustet opp skolen, mens Rosseland hele tiden forfaller. Stemmer det?

– I Finsland hadde vi krav på oss som gjaldt arbeidsforhold, brann med mere. Dette måtte gjøres, det er ingen forfordeling, sier Greibesland.

Han har like fullt forståelse for elever og foreldres frustrasjon. Nå må alternativer gjennomgås.

– Jeg håper fremdeles at vi finner en rask løsning, men som sagt, vi trenger en tenkepause, sier ordføreren.

– Hadde det ikke vært bedre å ruste opp Rosseland for lenge siden istedenfor å finne ny tomt?

– Tidene har endret seg. Når det kommer ny vei, vil nok ikke Rosseland bli så attraktivt som forretningsområde, noe vi tidligere har tatt hensyn til. Vi har jobbet iherdig for å finne skoletomt, og partiet mitt har i programmet at det skal komme ny skole i denne perioden. Vi må derfor forsøke å finne nye, rimeligere løsninger. sier han.

– Ville det vært enklere å finansiere ny skole hvis dere hadde sagt ja til kommunesammenslåing?

– Det er en kjensgjerning at som en liten kommune med lite inntekter og store utgifter, så ville det vært enklere om vi hadde kommet inn i en storkommune. Flerbrukshall på Nodeland lå i intensjonsavtalen, og da også lå det i kortene at det må være en ny skole. Nå må vi forholde oss til dagens realiteter, og det betyr at vi må tenke oss om, vi tar et års tenkepause, sier Greibesland og kommer med følgende hjertesukk:

– Det kan jeg love deg, denne saken skulle jeg gjerne vært foruten. Hadde inderlig håpet at vi var ferdig med skolestruktur i denne kommunen.