I forrige uke ble Bsnett kontaktet av en leser som fryktet for rådyrenes velferd etter det som beskrives som villmannskjøring med snøskutere.

– Når det kjøres villmann med skutere blir de redde og kaver seg opp. Det klarer de ikke, vi har funnet flere som ikke har klart seg, sa Kåre Gundersen til Bsnett da.

Peter Hermansen i Statens naturoppsyn (SNO) forteller at hensynet til viltet i naturen er en av grunnene til at ferdsel med snøskutere i utmarksområder er strengt regulert.

– I år er det skuterøre helt ned til fjæresteinene. Det er en kjensgjerning at det da blir utfordrende for viltet, sier han.

Kontrollerer

Han arbeider ved SNOs lokalkontor i Bykle og forteller at det er politiet og SNO som håndhever loven om ulovlig kjøring med snøskuter.

– Det er mange som lever i den villfarelsen at en tror man har lov til å kjøre skuter på egen grunn. Slik er det faktisk ikke. En grunneier har kun lov til å kjøre snøskuter hvis det er i forbindelse med driften av eiendommen. Man har ikke lov til å kjøre for moro skyld annet enn på innmark, sier Hermansen.

Men heia er stor og som Hermansen bekrefter, er oppdagelsesrisikoen liten.

– Jeg synes at politiet i de kommunene hvor det jevnt over er mye skuterkjøring har godt fokus på det. Vi i SNO har et veldig godt samarbeid med politiet og konkrete tips blir fulgt opp i den grad en har kapasitet til det. Tilfeldige kontroller gjennomføres også, sier han.

Vis hensyn – også på ski

Nå er påskeferien allerede godt i gang for mange og turistene inntar fjellheimen. Hermansen oppfordrer også folk til å vise hensyn for dyrene.

– Dersom man ser ferske spor, enten en er på skitur, gåtur eller ferdes med motoriserte kjøretøy, må man være litt ekstra på vakt. Stopp opp og la dyrene få mulighet til å komme seg bort. Det er samme prinsipp i villreinområdet. Uansett hvor en ferdes, så stopp opp og hold deg helt i ro. Det er ikke greit hvis en skulle komme til å støkke slike dyr, avslutter han.