Søgne og Songdalen går sammen om å tilby innbyggene et bedre helsetilbud.

– Det at de to kommunene nå slår seg sammen om en tilbud om felles Frisklivssentral, vil gi innbyggerne  i kommunene et bedre tilbud og det vil komme alle tilgode, sier Britt Nomedal, som har drevet frisklivstilbud til beboere i Søgne siden 2012.

Hun sier samarbeidet åpner opp for at innbyggere med behov for tjenesten kan bruke tilbudet uansett hvilken kommune de bor i. Tilbudet blir helt likt.

Det er spesielt personer med såkalte livsstilsykdommer som nå får et bedre tilbud.

– Overvekt, manglende fysisk aktivitet, tobakksrøyking og stress er noen av årsakene  til  livsstilssykdommer,   sier Nomedal.

Nå har begge kommunene gode tilbud til den som av ulike grunner har et behov for å endre livsstil.

Sentralen kan hjelpe til røykeslutt, kostholdsveileding, læring og mestringskurs for KOLS, diabetes, depresjon og andre problemer  som kan oppstå uten livsstilsendring.

I disse dager legges det ut en brosjyre på legekontorer, Nav og det annonseres i aviser og du kan finne all informasjon du trenger på kommunenes hjemmesider om dette tilbudet.

– Ta kontakt. Sammen lager vi  en målsettingsplan. Etter tre måneder evaluerer vi for å se om vi har nådd målene, sier Trine Larsen, fra frisklivssentralen i Songdalen.

Telefonnummer til Søgne er:

907 73030, og Songdalen frisklivssentral treffer du på 970 01671, eller 468 55042.