Hva skal Søgne videregående skole tilby elever i framtiden. Det er en av sakene som behandles av Hoedutvalget for Kultur og utdanning i Vest-Agder fylke den 4. oktober.

Søgne videregående skole skal være en viktig læringsarena for kunnskap, verdier og holdninger i et samfunn der naturen og naturens ressurser blir viktige for hvilken retning samfunnsutviklingen skal ta, det står det blant annet i vurderingene som en arbeidsgruppe har gjort for å se på hva en framtidens videregående skole i Søgne skal tilby ungdommer.

Videre står det i saksdokumentet at en av utfordringene for Søgne videregående skole er å utvikle skolen slik at den blir en foretrukket skole for ungdom som er opptatt av miljø og framtidig matproduksjon. Skolen må spisse seg på en nisje som appellerer til denne økende ungdomsgruppen, og den må markedsføre seg slik at tilbudet når ut til ungdommen. Det grønne skiftet innebærer at hele samfunnet endrer holdninger til bruk av naturen. Dette gir muligheter for utdanningsprogram til å ha større fokus på bruk av natur.

Fylkesrådmannen foreslår for Hovedutvalget for Kultur og utdanning å fatte følgende vedtak når det gjelder framtidens Søgne videregående skole.

Søgne videregående skole skal fortsatt kunne tilby og utvikle programområdet naturbruk. Dette innebærer blant annet at skolen skal ha o to-årige løp med læreplass som målo tre-årig løp med generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse som mål.

– Skolen bør være et tydelig grønt alternativ for ungdom som vil ha kunnskap landbruk og bærekraftig utvikling.

–  Skolen skal være en læringsarena med husdyrhold i mindre skala.

–  Skolen skal tilby vg1 naturbruk, vg2 landbruk og gartnernæring, vg2 anleggsgartner og idrettsanleggfaget, vg2 hest- og hovslagerfaget, vg3 naturforvaltning.

–  Det etableres et formelt samarbeid om en gjensidig utveksling/utplassering mellom Søgne vgs og Tvedestrand og Åmli vgs, avdeling Holt.

Arbeidsgruppen har bestått av Leder av Hovedutvalget for kultur og utdanning Anne Ma Timenes og Reidun Gøthesen Scherpf fra samme utvalg, Tor-Erik Leland fra Norges Bondelag, videre Christan Espegren fra Skogselskapet, rektor ved Søgne videregående skole, Kari Kleivset, Ole Magne Omdal fra utdanningsavdelinen i fylket og med Åse Lill Kimestad som sekretær.

Les hele saksframstillingen her