Innen første oktober skal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Stein A. Ytterdahl, sende inn sin anbefaling om kommunesammenslåinger i Agder. I går fredag la han forslaget fram for samtlige Agderordførere.

Ytterdahl framla i sin anbefaling at K5 og Vennela/Iveland burde slås sammen til en kommune. Han forklarte at K5 var klart til å vedtas av Stortinget og at K3 (Søgne, Songdalen og Kristiansand) alternativt kunne vedtas som første trinn i sammenslåingen.

Det har vært delte meninger om fylkesmannens anbefalinger blant Søgne og Songdalens politikere. Ingen av ordførerne var overrasket over resultatet av rapporten. Anders Ramsland i Songdalen Høyre synes det var en fornuftig fylkesmann, mens Kenneth Harbak K1-forkjemper og medlem i Søgne Høyre, mente det var rart at Fylkesmannen ikke tok hensyn til de demokratiske signalene.

Under følger en liste med uttalelser fra flere av politikerne i kommunene. Den er ikke komplett og hver politikers uttalelser representerer politikeren selv og ikke nødvendigvis hans eller hennes parti.

– Hans anbefaling var nesten forventet. Jeg hadde regnet med at K3 kom med. Det sier meg at det kanskje er litt usikkert om K5 kommer, men jeg tror K3 går gjennom i Stortinget. Slik som økonomien er nå og med den utviklinga vi trenger i kommunen, har jeg alltid ment at vi bør gå for å bli en del av Kristiansand. Nå må vi starte opp prosessen igjen og få tilgang til belønningsmidlene som er lovet. Det er viktig at vi får hendene på rattet og tar del i forhandlingene. Kommunestyret har sagt at de ikke ønsker forhandlinger med Kristiansand uten Søgne, men det håper jeg de snur på og at vi kan gå inn i sammenslåing frivillig.

– Jeg har hele tiden vært for kommunesammenslåing og er nesten litt glad for at Fylkesmannen ser det samme som meg. Tidligere i år var det vanskelig å ikke ta hensyn til folkeavstemningen og dermed valgte jeg å stemme mot prosessen, men det blir interessant å se hva som skjer videre. Jeg er veldig spent, og jeg er glad for at vi har en modig fylkesmann som tør å mene noe. Det blir spennende å se hva som skjer på Stortinget siden det snart er valg.

– I første kommunestyre og formannskapsmøte må vi ta opp saken og se hva vi skal gjøre. Vi har laget en god intensjonsavtale så nå er det bare å snu litt på hælen og se hva vi vil igjen. Det er godt arbeid som er lagt ned i avtalen, så jeg tror ikke vi trenger å forhandle fram en avtale på nytt.

– Jeg ble ikke overrasket over resultatet, men jeg synes ikke noe om det. Nå blir det opp til Stortinget å avgjøre. Fram mot valget i 2017 må vi håpe på et regjeringsskifte for å få orden på sakene. Sammenslåingen er ute av våre hender.

– Søgne kommunestyre har allerede sagt sitt og så må vi gå ut ifra at Regjeringen og Stortinget lytter til det.