Det er allerede satt opp godt over hundre skilt i det populære turområdet Linnåsen. Dette ble gjort etter at Gjensidigestiftelsen støttet med 69.000 kroner. Det var Søgne og Songdalen orienteringsklubb og Vedderheia Vel som sto for søknaden. Kommunen har også dekket en del av utgiften. Repstad anlegg hjalp til med å sette opp skiltene.

Nå kommer det også opp informasjonsskilt i området. Det er Floke Bredland som står for de nye skiltene. Repstad anlegg har også vært med på å gjøre informasjonsskiltingen mulig. Tjue tavler i A3-format, med kart der det er markert hvor man er i løypa, samt avstand til forskjellige punkter blir hengt opp neste uke om alt går som planlagt. Disse skal henges opp på samme sted hvor det allerede er skilt.

Bredland mener de nye informasjonsskiltene er et godt alternativ, da det er mange forskjellige turer og løyper som kan tas opp til Linnåsen. På veien er det flere punkter som er verdt å besøke. Skulle man hatt skilt til alle plassene i hvert kryss ville det blitt mye skilt.

– Skal du til Stavanger, så er det mange steder imellom Søgne og Stavanger. Men på skiltet står det Stavanger, sier Bredland. Han nevner Gloppa som et punkt som er verdt å besøke i Linnåsen-området. Det er ingen skilt opp til Gloppa.

– Begynner man ved Fidjane er det over tjue løsninger opp mot Linnåsen, poengterer ildsjelen som har markert utallige løyper rundt om i Søgne. Han mener derfor at en kombinasjon av de to typene skilt fungerer godt.

Flere skilt

Da Budstikka legger fram for han at de har fått henvendelser fra lesere som ønsker mer skilting i turområder i Søgne, svarer han:

– Jeg kan være enig i at det kan være behov for mer skilting i Søgne. Men man må finne en balanse, man kan ikke ha femten skilt på veien i hvert kryss, sier Bredland som enkelte plasser har laget skilter skrevet med tusj og hengt dem opp på eget initiativ for at folk lettere skal finne veien når de er ute og går tur.

Kart

Bredland mener likevel det er lurt å ta med seg kart når man skal ut på tur.

– Søgne og Songdalen har ganske store deler av arealet dekket av turkart. Disse er godt mottatt, forteller Bredland. Kartene med litt bakgrunn og historie kan kjøpes på bokhandleren på Tangvall eller servicetorget på Nodeland. Med disse mener Bredland at det er greit å lett å finne fram i de fleste turområdene i kommunen, skiltet eller ikke.