Nærmere 16 millioner til utgraving av fredede kulturminner

foto