Utdanningsforbundet, med advokat Endre Lien representerer undervisningsinspektøren. Utdanningsforbundet, med advokat Endre Lien representerer undervisningsinspektøren. Foto: Dag Lauvland

Steile fronter i rettsstrid om oppsigelse