Steile fronter i rettsstrid om oppsigelse

Utdanningsforbundet, med advokat Endre Lien representerer undervisningsinspektøren. Foto: Dag Lauvland