Vil se på muligheten for å flytte fritidsklubbene over til oppvekstsektoren

foto