Fra venstre; Kirkeverge i Lindesnes, Øystein Ramstad, Hans Fredrik Grøvan og John Kittelstad fra Tradisjonsbygg Sør. Her under Grøvans befaring om pågående restaureringen av Mandal kirke. Fra venstre; Kirkeverge i Lindesnes, Øystein Ramstad, Hans Fredrik Grøvan og John Kittelstad fra Tradisjonsbygg Sør. Her under Grøvans befaring om pågående restaureringen av Mandal kirke. Foto: Dag Lauvland

Foreslår grunnlovsendring for å frigi nye midler til kirkerenovering