Spor etter brannen på taket til gapahuken. Spor etter brannen på taket til gapahuken. Foto: Kristian van Pelt

Brann i gapahuk