AGDER: De nye fengslene i Mandal og Froland vil til sammen få en prislapp på 1,6 milliarder kroner, melder NRK mandag.

Opplysningene stammer fra et brev fra Justis— og beredskapsdepartementet til Finansdepartementet.

I neste års statsbudsjett er det satt av 50 millioner kroner til fengsel i både Mandal og Froland. Pengene er foreløpig ikke fordelt mellom de to byene, men det som er sikkert er at Sørlandet vil få 300 nye fengselsplasser.

Midlene regnes som prosjekteringsmidler og er ikke øremerket verken Mandal eller Froland, men skal brukes til å ferdigstille planene om hva som skal bygges hvor.

Bakgrunnen for fengselsplanene på Sørlandet stammer fra en utredning som ble gjort i 2013 som ga et behov for 300 nye fengselsplasser. I dag leier Norge 242 plasser i Nederland, og denne avtalen går ut i 2018. Derfor haster det med bygging av flere plasser i Norge.

Les mer om det nye fengselet på Jåbekk: