Alle ville beholde legevakta

Alle medlemmene i partsammensatt utvalg og arbeidsutvalget er enige om at legevakttjenesten skal bestå etter 1. januar 2020. F.v. prosektleder Kyrre Jordbakke, leder Alf Erik Andersen (Frp), nestleder Helge Sandåker, hovedvernombud Rita Pytten, hovedtillitsvalgt Sigmund Tveiten, hovedtillitsvalgt Åse Bryn, hovedtillitsvalgt Kristin Vinsjevik, Tor Magne Risdal (Krf), Vidar Tjelland (H), Janne Fardal Kristoffersen (H), Even Tronstad Sagebakken (Ap), rådmann i Marnardal Kjell Rune Olsen, rådmann i Mandal Irene Lunde, rådmann i Lindesnes Rune Stokke og kommunikasjonsrådgiver Malin Helen Jørgensen. Foto: Marianne Furuberg