Skal overrekke pengene fra Alternativt Dagsverk

Til Haydom: Lærer Lene Aukland, elev Helle Emilie Osestad og rektor ved Mandal VGS, Oddvar Haaland utenfor skolen i Mandal. Denne vinterferien reiser Aukland og Osestad ned til sykehuset i Tanzania med overskuddet fra Alternativt Dagsverk. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen