Skal overrekke pengene fra Alternativt Dagsverk

foto