Mandal Røde Kors Hjelpekorps er helt avhengig av pengene de får inn fra pantekonteinerne, sier Kim Andre Brandsvoll. Mandal Røde Kors Hjelpekorps er helt avhengig av pengene de får inn fra pantekonteinerne, sier Kim Andre Brandsvoll. Foto: Arkivfoto: Idar H. Lamo

Fikk inn mer enn 70.000 kroner fra pantekonteinere