Det er stor fare for snøskred i fjellet på lørdag. Det er stor fare for snøskred i fjellet på lørdag. Foto: Kristan van Pelt

– Naturlige utløste skred forventes