Rykket ut på brann: Bål spredte seg til uthus

foto