20 personer vil lede kommunens nye idrettsavdeling