Møtte ikke opp til soning - dømt til ytterligere fengselstraff