Utsatte sak om hva som må til for å få helsetjenester

foto