Flere unge nå enn før trives ikke på skolen. Det er mer press og en økning i mobbing, viser en ny rapport.

Selv om de fleste elever opplever at de har et godt skole- og læringsmiljø, preget av trivsel og støtte fra lærerne, opplever elevene mer press relatert til skolen enn tidligere. Det er også en økning i mobbing.

Det viser en delrapport fra regjeringsoppnevnt utvalg overlevert til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag morgen.

Under ledelse av professor Tine Sophie Prøitz ved Universitetet i Sørøst-Norge har utvalget gjennomgått bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen.

Et hovedfunn er at flere unge nå enn før ikke trives på skolen, og oppgir at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen.

Rapporten skal beskrive styrker og utfordringer i dagens system.

(NTB)